Such den Zwilling aus dem Naturlehrpfad in Krummsee

Infos

Der berühmte Gast

Wo sunst de Vader öfter kam,
da scrievt de Kinner nu ehr Nam.
Doc wer ok kummt un geiht un scrift,
den scönste Punkt in Holstein blift;
Un wenn de besten Nam verswunn,
he ward doc söct un wedder funn.